Flutter/Dart projeleri için dokümantasyon nasıl hazırlanır?

Flutter/Dart projeleri için dokümantasyon nasıl hazırlanır?

Bizden
Az gittiniz, uz gittiniz, dere tepe düz gittiniz, şakır şakır, takır tukur kodları yazdınız ve iyi kötü bir proje ortaya çıkardınız. İyi güzel de, malum, nefesler sayılı, veya daha büyük kariyer hedefleriniz var ve mevcut projeden uçmanın yollarını arıyorsunuz. Bunların hepsi olağan, olması gereken alkışlarla uğurlanmak için dokümantasyon yazmanız. Bu konuları ilk yazan değilim, son da olmayacağım o yüzden yine her zamanki gibi kendime not niteliğinde bir yazı olduğundan eksikler içermektedir. https://pub.dev/packages/dartdoc paketinin açıklamalarını okurken aldığım notlardır, doğrudan ilgili sayfayı okumanızı tavsiye ederim. Bilginize. dartdoc eklentisini/paketini kullanacağız: https://pub.dev/packages/dartdoc Ben HTML bir dokümantasyon oluşturmak istediğim için: dart pub global activate dartdoc komutları yardımıyla kurulumu yaptım ve kurduktan sonra dartdoc ile oluşmasını sağladım. Proje dizini içerisinde /doc/api/ klasörünün altına ayrıntılı bir dokümantasyon oluşturuldu. Arama yapılabilir şekilde kullanmak için sayfaları localhost üzerinde yayınlamanız…
Read More