Haydi GetX övelim :)

“Flutter ile hangi state management çözümünü kullanmalıyız?” başlıklı yazımızın üzerinden 2 ay geçmiş. O zaman haydi GetX övelim.

Şaka bir yana, GetX dokümantasyonunu okurken, kendime notlar niteliğinde bir yazı hazırlayayım, hem belki birilerine faydamız dokunuz diye düşündüm.

GetX nedir?

Ne değildir ki. GetX, Flutter için durum (state) yönetimi, navigasyon yönetimi ve bağımlılık (dependency) yönetimi öne çıkan özellikleri olmak üzere Snackbar, Dialog ve Bottomsheet ile kullanıcı etkileşimlerini kolayca yapabileceğiniz; anahtar-değer (key-value) olarak yerel veritabanı olarak kullanabileceğiniz, çok kolay bir şekilde birden fazla dil desteği ekleyebileceğiniz, Karanlık-Aydınlık tema ve alternatif tema yönetimini kolayca yapabileceğiniz, validasyon işlemlerini tek satırlıklık kodlarla yapabileceğiniz, GetConnect ile HTTP isteklerini yönetebileceğiniz hızlı, stabil, güncel, tüm plaformları destekleyen bir Flutter frameworküdür.

Öne çıkan özellikleri nelerdir?

Oluşturulan controller sınıflarının kullanımı bittikten sonra bellekten otomatik olarak silinmektedir.

GetX Controller Management
 • Ne kullanıyorsanız sadece o çalışır, gerekli olmayan parçalar çalıştırılmaz. Sadece navigasyon için kullanıyorsanız, sadece navigasyon kısmı çalışır.
 • Organizasyonu kolaylaştırmak için context ve widget tree bağımlılığını ortadan kaldırmıştır.
 • Tüm kodlar Android, iOS, Web, Mac, Linux, Windows platformlarında değiştirilmeden çalışmaktadır.
 • setState kullanmanız gerekmeyen sayfalarda StatelessWidget kullanarak bellek tasarrufu yapabilirsiniz.
 • Tanımlanan değişkenlerin sonuna .obs ekleyip, değişkenin gösterileceği widget Obx() ile sarmalandığı zaman değişim anlık olarak takip edilebilmektedir.

Navigasyon yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yeni bir ekrana geçiş yapmak için:

Get.to(NextScreen());

Snackbar, Dialog, BottomSheet ve Navigator.pop(context); kullanılarak kapatılan her şeyi kapatmak için:

Get.back();

Geri dönmemek üzere bir sayfaya gidiliyorsa:

Get.off(NextScreen());

Yeni ekrana geçip, önceki tüm gezinti geçmişini iptal etmek için:

Get.offAll(NextScreen());

Tüm Controller sınıflarınıza otomatik erişim imkanı verir

Controller controller = Get.find();

Yukarıdaki satır controller değişkenine bütün Controller sınıflarınızı getirmektedir. Bu bir mucize 🙂

Çoklu Dil Desteği

Tema Değişimi

GetConnect

GET/POST/PUT/DELETE/SOCKET ile Rest API veya websocketlerle haberleşebilirsiniz.

Alttaki kısmı doğrudan kopyaladım (bana sık sık lazım olacak gibi…):

// give the current args from currentScreen
Get.arguments

// give name of previous route
Get.previousRoute

// give the raw route to access for example, rawRoute.isFirst()
Get.rawRoute

// give access to Routing API from GetObserver
Get.routing

// check if snackbar is open
Get.isSnackbarOpen

// check if dialog is open
Get.isDialogOpen

// check if bottomsheet is open
Get.isBottomSheetOpen

// remove one route.
Get.removeRoute()

// back repeatedly until the predicate returns true.
Get.until()

// go to next route and remove all the previous routes until the predicate returns true.
Get.offUntil()

// go to next named route and remove all the previous routes until the predicate returns true.
Get.offNamedUntil()

//Check in what platform the app is running
GetPlatform.isAndroid
GetPlatform.isIOS
GetPlatform.isMacOS
GetPlatform.isWindows
GetPlatform.isLinux
GetPlatform.isFuchsia

//Check the device type
GetPlatform.isMobile
GetPlatform.isDesktop
//All platforms are supported independently in web!
//You can tell if you are running inside a browser
//on Windows, iOS, OSX, Android, etc.
GetPlatform.isWeb


// Equivalent to : MediaQuery.of(context).size.height,
// but immutable.
Get.height
Get.width

// Gives the current context of the Navigator.
Get.context

// Gives the context of the snackbar/dialog/bottomsheet in the foreground, anywhere in your code.
Get.contextOverlay

// Note: the following methods are extensions on context. Since you
// have access to context in any place of your UI, you can use it anywhere in the UI code

// If you need a changeable height/width (like Desktop or browser windows that can be scaled) you will need to use context.
context.width
context.height

// Gives you the power to define half the screen, a third of it and so on.
// Useful for responsive applications.
// param dividedBy (double) optional - default: 1
// param reducedBy (double) optional - default: 0
context.heightTransformer()
context.widthTransformer()

/// Similar to MediaQuery.of(context).size
context.mediaQuerySize()

/// Similar to MediaQuery.of(context).padding
context.mediaQueryPadding()

/// Similar to MediaQuery.of(context).viewPadding
context.mediaQueryViewPadding()

/// Similar to MediaQuery.of(context).viewInsets;
context.mediaQueryViewInsets()

/// Similar to MediaQuery.of(context).orientation;
context.orientation()

/// Check if device is on landscape mode
context.isLandscape()

/// Check if device is on portrait mode
context.isPortrait()

/// Similar to MediaQuery.of(context).devicePixelRatio;
context.devicePixelRatio()

/// Similar to MediaQuery.of(context).textScaleFactor;
context.textScaleFactor()

/// Get the shortestSide from screen
context.mediaQueryShortestSide()

/// True if width be larger than 800
context.showNavbar()

/// True if the shortestSide is smaller than 600p
context.isPhone()

/// True if the shortestSide is largest than 600p
context.isSmallTablet()

/// True if the shortestSide is largest than 720p
context.isLargeTablet()

/// True if the current device is Tablet
context.isTablet()

/// Returns a value<T> according to the screen size
/// can give value for:
/// watch: if the shortestSide is smaller than 300
/// mobile: if the shortestSide is smaller than 600
/// tablet: if the shortestSide is smaller than 1200
/// desktop: if width is largest than 1200
context.responsiveValue<T>()

setState yerine ObxValue kullanımı:

ObxValue((data) => Switch(
    value: data.value,
    onChanged: data, // Rx has a _callable_ function! You could use (flag) => data.value = flag,
  ),
  false.obs,
),

Çevirmeden alıntılamak istediğim önemli bir kısım:

“Dynamic web urls are a really painful thing to do with Flutter currently, and that with GetX is stupidly simple.” 

Daha fazlası için:

Detaylı state management için bu sayfa incelenebilir.

Ayrıntılı navigasyon dokümantasyonu için bu sayfa incelenebilir.

İsim vererek navigasyon için bu sayfa incelenebilir.

Ayrıntılı Dependency Management dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

ResponsiveView örneği için tıklayınız.

Teşekkür

Jonny Borges ve arkadaşlarına teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.